Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uchwała Zarządu SGiPM

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
największa regionalna organizacja samorządu terytorialnego w Polsce
uchwałą z dnia 16 stycznia 2006 r. nadaje
Tytuł Małopolanina Roku 2005 Adamowi Bujakowi
światowej sławy fotografikowi mistrzowi nastrojowej, mistycznej fotografii w uznaniu dzieła dokumentacji życia Ojca Świętego Jana Pawła II Wielkiego.

Marek Fryźlewicz
Sekretarz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski