Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uchwała Rady SGM

Rada Stowarzyszenia Gmin Małopolski podczas posiedzenia w dniu 6 grudnia 1993 przyjęła co następuje:
1. Stowarzyszenie Gmin Małopolski podejmuje się zorganizowania w Krakowie w jesieni 1995 r. XXI Zgromadzenia Generalnego Gmin i Regionów Europy.
2. Zgromadzenie Gmin i Regionów Europy powinno być zorganizowane przy współpracy z Gminą Kraków.
3. Za działania organizacyjne ze strony SGM odpowiedzialny jest Kazimierz Barczyk.