Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Memoriał

Pan dr Bogusław LIBERADZKI
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej
ul. Chałubińskiego 4/6 Warszawa

Jako Przewodniczący Rady 132 Gmin Małopolski zwracam się ze stanowczą interwencją do Pana Ministra w sprawie funkcjonowania Lotniska Kraków-Balice i zagrożeń dla rozwoju międzynarodowego ruchu lotniczego.

Lotnisko to, które jest jednym z najbardziej istotnych elementów funkcjonowania i rozwoju regionu Małopolski, obejmujące obszarem swego oddziaływania w promieniu ponad 100 km około 10 min mieszkańców, jest niestety w zakresie polityki dostępności dla ruchu lotniczego regionalnego traktowane wyjątkowo niekorzystnie.

Inne lotniska ostatnio uzyskują akceptacje możliwości stałych połączeń lotniczych dla różnych linii np:

- Gdańsk - Kopenhaga: linia SAS - samolot Fokker 50-6 razy tygodniowo
- Gdańsk - St. Petersburg: linia SU (rosyjska) - samolotami TU 134-2 razy tygodniowo
- Katowice - Frankfurt; linia Lufthansa - samolotami B737 - 3 razy tygodniowo
- Wrocław - Frankfurt: linia Euro Wings - samolotami ATR 72-6 razy tygodniowo

Mimo, że Małopolska jest wyjątkowo atrakcyjna turystycznie i inwestycyjnie [Kraków, Wieliczka, Oświęcim, Zakopane] i wiele linii lotniczych oraz biur turystycznych z Europy i Afryki pragnęło organizować wycieczki krótko i długo terminowe oraz pobytowe - otrzymujemy, w prawie wszystkich propozycjach, sygnały o utrudnieniach w organizowaniu przelotów do Balic.

Starania takie podejmowały:

- Sweissair - połączenie do Zurichu - samolotem Saab 2000 - 6 razy tygodniowo
- Austrian Airlines - połączenie do Wiednia - samolotem F 50 - 4 razy tygodniowo
- Malew - połączenie do Budapesztu - samolotem TU 134
- SAS-połączenie z Kopenhagą -samolotem F 50
- NFD-połączenie z Norymbergą -samolotem F 50

W okresie letnim biura turystyczne krajowe i zagraniczne proponowały chartery do Tunezji - firma [Air Beach] i na Krym - biuro turystyczne Jastrzębie Zdrój [Aerofłot].

Wskutek braku praw do lądowania organizują one dojazdy autobusowe do lotniska w Ostrawie, co utrudnia turystyczny ruch do Małopolski i pozbawia dochodu tutejsze lotnisko a kreuje zyski dla lotnisk Słowacji i innych krajów.

Okęcie II zostało rozbudowane na' wyrost kosztem kilku bilionów złotych z funduszy gwarantowanych przez Państwo. Należy dodać, że kosztem mniejszym niż 1% tej kwoty został wybudowany w Balicach nowoczesny dworzec lotniczy dla ruchu międzynarodowego, zaś aktualnie finalizowana jest druga część dla usług towarzyszących i ruchu krajowego - co daje możliwość obsługi kilkuset tys. pasażerów rocznie. W kosztach modernizacji Balic .partycypuje Wojewoda i Rada Miasta Krakowa - niestety sprawa powołania Spółki "Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice" jest od dwóch lat blokowana. Pytam też Pana Ministra czy uzyskamy na to zgodę do końca 1994 roku?

Aktualnie bezpośrednie połączenia międzynarodowe LOT z Balic realizowane są w relacjach do Rzymu, Frankfurtu, Kolonii, Londynu i Paryża co jest niewystarczające z punktu widzenia potrzeb mieszkańców Małopolski i wymagań ze strony wielomilionowej Polonii, oraz turystów zagranicznych.

Wykonywany remont cząstkowy w miesiącu maju 1994r. [nocami - bez przerywania ruchu] umożliwia aktualnie eksploatację tego lotniska samolotami odrzutowymi i turbośmigłowymi średniej wielkości [analogicznymi do floty LOT-u czyli: B737/500/400, TU 134/154, ATR 72 lądującymi codziennie na drodze startowej w Balicach).

Monopolistyczne działania LOT -wspierane przez Departament Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej powodują obniżenie zakresu i jakości obsługi lotniczych połączeń świadczonych przez personel jedynego przewoźnika operującego na lotnisku.

Wielkości przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym, autobusowym i lotniczym wskazują na jednoznaczny stały wzrost jedynie tego ostatniego [o + 6,5% za I półrocze], co jest istotną szansą dla polskich lotnisk regionalnych. Stanowi też bardzo dobry punkt startu dla rozwoju turystycznego i gospodarczego Małopolski, uwzględnia potrzeby krajowego i międzynarodowego ruchu osobowego [w tym intermodalnego] szczególnie w sferze konkurencyjności ofert dla gospodarki turystycznej.

Stowarzyszenie Gmin Małopolski traktując sprawę jako niezwykle ważną dla mieszkańców gmin obsługiwanych przez lotnisko w Balicach, domaga się skutecznej interwencji Pana Ministra w zwiększaniu dostępu do praw lądowania na tutejszym lotnisku oraz w pozostałych dziedzinach blokujących rozwój naszego lotniska z ruchem pasażerskim i cargo. Z przykrością muszę stwierdzić, że podane przeze mnie przykłady blokowania rozwoju krakowskiego lotniska przekroczyły granice absurdu, a może wręcz dyskryminacji [ale tylko w Warszawie] Królewskiego Krakowa wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Kazimierz Barczyk