Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel w sprawie priorytetowego rozwoju Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej