Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko Walnego Zebrania Członków SGiPM w 25. rocznicę odzyskania wolności