konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
  Aktualności
 Będzie nam Ciebie brakowało Wojtku...
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Samorządy Małopolski z głębokim żalem żegnają Ś.P. Wojciecha Stańczyka, wspaniałego Kolegę i życzliwego Człowieka, od 1995 r. Redaktora Naczelnego czasopisma SGiPM "Wspólnota Małopolska".   więcej  >>
 Kard. Stanisław Dziwisz wyróżniony
Nagroda specjalna III Europejskiego Kongresu Samorządów została przyznana Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi. Laudację dla uhonorowanego Księdza Kardynała wygłosił Kazimierz Barczyk przewodniczący SGiPM.   więcej  >>
 Liderzy Małopolski 2016
Kapituła SGiPM 17. raz przyznała Tytuły "Najlepszych Przedsięwzięć Roku w Małopolsce - Lider Małopolski". Konkurs wyróżnia dokonania o wymiarze społecznym, gospodarczym i kulturowym. Nagrodę specjalną otrzymały Światowe Dni Młodzieży 2016.   więcej  >>
  Kalendarz
01.04.2017 - 02.04.2017
Zamek w Wiśniczu - premiera nowej oferty turystycznej
12.04.2017
Twój biznes na celu cyber - ataku. Konferencja MARR
19.04.2017
Liderzy Małopolski 2016 - prezentacja wyróżnionych przedsięwzięć
20.04.2017 - 21.04.2017
II Ogólnopolski Kongres Niskiej Emisji
  Uchwały SGiPM
Stanowisko w sprawie planowanych zmian statusu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska
Apel SGiPM w związku z powołaniem Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji
  O Stowarzyszeniu
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski jest największą polską regionalną organizacją samorządową. Zostało założone w 1991 r. z inicjatywy Kazimierza Barczyka, ówczesnego Przewodniczącego Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Zrzesza obecnie blisko 100 gmin i powiatów z terenu województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i części śląskiego (obszar historycznej Małopolski). Członkiem SGiPM jest również Województwo Małopolskie. Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie idei samorządności lokalnej, umacnianie kulturalnych i gospodarczych więzi wśród mieszkańców regionu, a także promocja Małopolski zarówno w kraju, jak i za granicą SGiPM reprezentuje gminy i powiaty wobec rządu i parlamentu, zabierając głos w najistotniejszych dla samorządu kwestiach. Od 1992 r. Stowarzyszenie wydaje kolorowy kwartalnik "Wspólnota Małopolska". Od 1995 r. nadaje tytuł Małopolanina Roku. Od kilkunastu lat organizuje doroczne plebiscyty m.in. na Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce oraz akcje charytatywne, m.in. "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu". SGiPM aktywne jest także na forum ogólnopolskim, działając w ramach Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, której było członkiem-założycielem.   więcej  >>
  Partnerzy
                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski