Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Jubileusz 100-lecia Harcerstwa

Ponad 8 tysięcy druhen i druhów ze Związku Harcerstwa Polskiego, a także goście z innych skautowych organizacji polskich i zagranicznych wzięło udział w rozpoczętym 16, a trwającym do 24 sierpnia Jubileuszowym Zlocie z okazji 100-lecia harcerstwa.

Przedstawiciele 17 chorągwi ZHP na krakowskich Błoniach urządzili swoje gniazda, w których zbudowali bramy, totemy oraz szereg innych elementów pionierki obozowej. Wszystkie te konstrukcje, wzorowane na oryginalnych, powstały z drewna i są oparte na metalowych szkieletach. źnalazły się wśród nich Sukiennice, Brama Floriańska, Korona Królów. Miasteczko zlotowe posiadało pełną infrastrukturę i zaplecze, liczące m.in. 200 kuchni polowych.

17 sierpnia o godzinie 9.00 kolumna harcerzy wymaszerowała z Krakowskich Błoń w kierunku Rynku Głównego. Kolumnę prowadziła orkiestra harcerska a za nią poczty sztandarowe: historyczny 1 Drużyny Harcerzy, Związku Legionistów i Chorągwi Krakowskiej, w asyście drużyny sztandarowej ubranej w historyczne kapelusze i chusty pierwszej harcerskiej drużyny w Krakowie. Po przejściu ulicami Piłsudskiego i św. Anny kolumna dotarła do Bazyliki mariackiej. Tam pod ołtarzem dłuta Wita Stwosza harcerze wzięli udział we mszy św. inaugurującej Zlot. Koncelebrował ja kapelan Chorągwi Krakowskiej wspólnie z kapelanem ZHP oraz innymi kapelanami harcerskimi. Po mszy wszyscy wspólnie odśpiewali Modlitwę Harcerską, a następnie udali się na płytę Rynku gdzie odbył się apel inaugurujący Zlot. Stawiło się na niego blisko osiem tysięcy jego uczestników. Gościem harcerzy był Premier Donald Tusk. Samorząd Województwa Małopolskiego reprezentował Kazimierz Barczyk, Wiceprzewodniczący Sejmiku. W trakcie uroczystości przedstawione zostało widowisko prezentującą stuletnia historie harcerstwa. O godzinie 14.00 w Pałacu Sztuki odbyło się otwarcie wystawy "Harcerskie dekady" przygotowanej przez Muzeum Harcerstwa z Warszawy. Otworzyła ją Tina, wnuczka Olgi i Andrzeja Małkowskich, która przybyła z Londynu.

Kulminacyjnym punktem Jubileuszowego Zlotu Stulecia Harcerstwa była msza św. odprawiona odprawiona w niedzielę 22 sierpnia w Katedrze Wawelskiej przez kardynała Stanisława Dziwisza. Uczestniczył w niej także Prezydent RP Bronisław Komorowski. Po mszy odbyło się spotkanie na którym Prezydent wręczył zasłużonym instruktorom Ordery Odrodzenia Polski.