Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Konferencja w sprawie zwalczania bezrobocia

13 kwietnia 1999 r. odbyła się konferencja pt. "Zwalczanie bezrobocia w Małopolsce" z udziałem Grażyny Zielińskiej oraz Roberta Chomy, która zgromadziła przedstawicieli małopolskich samorządów. Tematem konferencji były m.in.: rola i odpowiedzialność samorządu, administracji rządowej i partnerów społecznych w przeciwdziałaniu bezrobociu, rynek pracy a rozwiązania formalno-prawne dotyczące bezrobocia, ochrona i tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój oraz wspieranie przedsiębiorczości, doświadczenia małopolskiego Programu Rozwoju Wsi i Rolnictwa.