Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Pożegnanie Konsula Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie

W poniedziałek 17 lipca odbyło się uroczyste pożegnanie Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie. Podczas spotkania dr Michael Groß został uhonorowany przez Wicemarszałka oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego - Krzyżem Małopolski.

W uroczystym pożegnaniu konsula uczestniczyli m.in. wojewoda Łukasz Kmita, wicemarszałek Józef Gawron, przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego prof. Jan Tadeusz Duda, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk z Małżonką Anną, rektorzy wyższych uczelni oraz przedstawiciele władz samorządów krakowskiego, oświęcimskiego i tarnowskiego.

Konsul generalny Michael Groß przyznał, że realizacja obowiązków konsularnych w Małopolsce przyniosła mu wiele satysfakcji, a czas spędzony w Krakowie - ponad 7 lat - sprawił, że Polska stała się mu i jego rodzinie bardzo bliska.

Kazimierz Barczyk w imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski wręczył Konsulowi czapkę Krakuskę, by przypominała mu czas spędzony w Krakowie, naznaczony dobrą współpracą z samorządami Małopolski.

Podziękowania i życzenia złożyli Konsulowi także prezydenci Krakowa, Oświęcimia i Tarnowa.

fot. B. Świerzowski
otofoto kronika