Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

VI edycja Kongresu Trendy

To jedyne wydarzenie w Polsce, które skupia czołowych przedstawicieli zarówno branży energetycznej jak i budowlanej. Za nami VI edycja Kongresu TRENDY, która odbyła się w Krakowie 14-15 listopada 2023 roku.

Niezwykle szeroki szeroki wachlarz specjalizacji prelegentów z branży OZE pozwolił na głęboką analizę obecnej sytuacji na rynku i sformułowanie propozycji reform, które zostały ogłoszone pod koniec wydarzenia.

M. in. dr inż. Marek Miara - członek ISE Fraunhofer przedstawił elementy, które w przyszłości będą kluczowe dla wnoszenia efektywnych budynków. Podczas Kongresu nie mogło zabraknąć panelu poświęconego termomodernizacji. Jaki powinien być standard termomodernizacji zgodnie z wymogami dyrektywy EPBD? Czy termomodernizacja potrzebuje OZE? Jak łączyć kompetencje instalatorów i wykonawców? Nad tymi kwestiami zastanawiali się Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego, Jacek Kulig z European Association for ETICS, Paweł Lachman, prezes PORT PC, Tomasz Makowski z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Jakub Stefaniak z European Manufacturers of Expanded Polystyrene (EUMEPS).

Drugi dzień Kongresu rozpoczął się gorącą debatą dotyczącą dyrektywy EPBD. O tam jak się odnaleźć w nowej rzeczywistości w budownictwie z fotowoltaiką i pompami ciepła rozmawiali Marek Miara - członek ISE Fraunhofer, Bogdan Szymański - wiceprezes SBF POLSKA PV oraz Paweł Lachman - prezes PORT PC, który zapowiedział, że jego organizacja już w styczniu opublikuje plan rozpowszechnienia pomp ciepła. Będzie mówił o tym jak pokonać wszystkie bariery, by w 2027 roku udział pomp ciepła w sprzedaży urządzeń grzewczych wynosił 2/3.

W trakcie trwania całego Kongresu były zbierane propozycje reform w zakresie energetyki i budownictwa. W toku dyskusji prelegenci zaproponowali następujące zmiany:

- Bon na audyt energetyczny,
- Wsparcie dla doradztwa energetycznego,
- Uściślenie procesu szkolenia ekodoradców,
- Uszczelnienie sektora audytów energetycznych,
- Walka z pompami ciepła, których parametry rzeczywiste odbiegają od parametrów deklarowanych przez producenta,
- Specjalna taryfa dla pomp ciepła,
- Przywrócenie kultury konsultacji społecznych w sektorze OZE,
- Budowa sieci polskich akredytowanych laboratoriów dla urządzeń OZE,
- Przywrócenie przewidywalności legislacyjnej,
- Obowiązkowe szacowanie śladu węglowego,
- Wprowadzanie usług elastyczności,
- Szeroko zakrojona edukacja prosumencka,
- Warunki przyłączenia wydawane automatycznie, jeśli następuje ograniczenie mocy do 50 kW.

Współorganizatorem Kongresu było Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.

za: portpc.pl