konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
KALENDARIUM SGiPM
Znaleziono pozycji: 26
Wyświetlono w kolejności wg: data, nazwa
Kliknij będącą linkiem nazwę, aby zobaczyć szczegóły

Data Nazwa wydarzenia
1996-01-30  Opinia Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski do projektu Ustawy o Powiecie Samorządowym
1996-01-30  Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski o przyznaniu Tytułu Małopolanina Roku 1995 Andrzejowi Zollowi Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, Profesorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego - I edycja plebiscytu
1996-01-30  Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski reprezentanta 130 gmin z 10 województw Małopolski o nadaniu Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, najwybitniejszemu w dziejach Polakowi rodem Małopolaninowi, pierwszegi i jedynego Tytułu Honorowego Małopolanina
1996-02-15  Apel Stowarzyszenia Gmin Małopolski do Mieszkańców Małopolski w sprawie Referendum Uwłaszczeniowego
1996-02-27  Konferencja "Rok 1846 w Rzeczpospolitej Krakowskiej i Galicji"
1996-04-12  Seminarium "Budownictwo komunalne i Socjalne - Kredyty Hipoteczne"
1996-04-16  Pismo Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski do Związku Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw z propozycją nawiązania współpracy
1996-05-09  Konferencja "Rozwój inicjatyw lokalnych na rzecz reform w służbie zdrowia"
1996-05-22  Udział przedstawicieli Stowarzyszenia Gmin Małopolski w XX Zgromadzeniu Ogólnym Rady Gmin i Regionów Europy w Salonikach: podjęcie starań o przyznanie Krakowowi przywileju organizacji XXII Zgromadzenia Ogólnego Rady w 2002 r., przekazanie uczestnikom Zgromadzenia Listu Prezydenta Krakowa Józefa Lassoty oraz Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin Małopolski Kazimierza Barczyka w tej sprawie - rozpoczęcie (do 1996-05-26)
1996-05-29  Finał Konkursu "Ośmiu Wspaniałych": Stowarzyszenie Gmin Małopolski zainicjowało na terenie regionu małopolskiego realizację Konkursu i objęło nad nim patronat. Konkurs promował młodych ludzi wyróżniających się w swoim środowisku aktywnością i pozytywnym stosunkiem do rzeczywistości
1996-05-31  Konferencja Samorządowa "W szóstą rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego"
1996-05-31  Przesłanie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski i Prezydenta Miasta Krakowa do uczestników XX Generalnego Zgromadzenia Gmin i Regionów Europy w Salonikach
1996-05-31  VII Walne Zebranie Stowarzyszenia Gmin Małopolski
1996-06-22  Małopolski Program Rozwoju "Małopolska 2000" - spotkanie programowe, powołanie Forum Polityków Małopolski
1996-09-04  Stanowisko w sprawie zawłaszczania dochodów gmin należnych z tytułu podatku od posiadania środków transportu
1996-09-12  Wizyta studyjna delegacji Niemieckiego Związku Uzdrowisk oraz Niemieckiego Związku Turystycznego na terenie Małopolski, współorganizowana przez SGM - rozpoczęcie (do 1996-09-16)
1996-09-27  I Małopolska Konferencja Samorządowa oraz Forum Polityków Małopolski - rozpoczęcie (do 1996-09-29)
1996-09-29  Apel do mieszkańców Małopolski w sprawie udziału w wyborach do Izb Rolnych
1996-10-28  Konferencja "Infrastruktura transportowa i celna kraju" w Kopalni Soli w Wieliczce
1996-10-31  Opinia Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie dokumentu "Państwo sprawne, przyjazne, bezpieczne - Założenia programu decentralizacji funkcji państwa i rozwoju samorządu terytorialnego"
1996-10-31  Pryjęcie wstępnych założeń projektu "Małopolska - region funkcjonalny - pilotażowy model przyszłego regionu"
1996-11-15  Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie decentralizacji Telewizji Publicznej
1996-12-03  Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie sytuacji rynku paliwowego w Polsce południowej
1996-12-11  Spotkanie w Domu Polonii w Krakowie z grupą Polaków z Kazachstanu
1996-12-12  List Zarządu SGM do Bolesława Sulika Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
1996-12-20  Apel Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Krakowie im. Jana Pawła II

do wyszukiwarki

                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski