konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
KALENDARIUM SGiPM
Znaleziono pozycji: 18
Wyświetlono w kolejności wg: data, nazwa
Kliknij będącą linkiem nazwę, aby zobaczyć szczegóły

Data Nazwa wydarzenia
2001-01-29  III Konwent Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Starostów i Radnych "Małopolska on line - internetowy serwis samorządowców"
2001-03-19  Konferencja "Polityka mieszkaniowa państwa"
2001-04-04  Konferencja "Czyste powietrze dla Krakowa, Małopolski, Śląska"
2001-04-19  Konferencja "Programy pomocowe i grantowe dla samorządów i organizacji pozarządowych"
2001-05-18  III Forum Turystyki i Sportu Samorządów Terytorialnych RP
2001-05-28  Apel w sprawie roli samorządu terytorialnego w procesie przygotowywania do integracji Polski z Unią Europejską
2001-05-28  Powołanie Rady Programowej SGiPM której zadaniem miało być przygotowanie "Programu poprawy jakości powietrza w Aglomeracji Krakowskiej, z uwzględnieniem wpływu zanieczyszczeń z Aglomeracji Śląskiej"
2001-05-28  XII Walne Zebranie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
2001-06-11  Konferencja "Reforma ochrony zdrowia po 2 latach. Bilans i perspektywy"
2001-06-18  Konferencja "Bezrobocie w gminie, powiecie, województwie - skuteczne przeciwdziałanie"
2001-07-12  Konferencja "Rozwój telekomunikacji i multimediów w gminach, powiatach i województwach"
2001-07-15  II edycja akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu"
2001-09-14  Apel XIII Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie podpisania przez Prezydenta RP nowej Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
2001-09-14  Konferencja "Odrodzenie samorządu terytorialnego w III RP - historia, teraźniejszość, przyszłość"
2001-09-14  Konferencja "Odrodzenie Samorządu terytorialnego w III RP - historia, teraźniejszość, przyszłość", która zainaugurowała obchody dziesięciolecia Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
2001-09-14  XIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
2001-12-17  I Konferencja "Najlepsze przedsięwzięcia roku 2001 w Małopolsce"
2001-12-18  Konferencja "Polityka regionalna Unii Europejskiej - przedakcesyjne fundusze pomocowe"

do wyszukiwarki

                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski