konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
KALENDARIUM SGiPM
Znaleziono pozycji: 20
Wyświetlono w kolejności wg: data, nazwa
Kliknij będącą linkiem nazwę, aby zobaczyć szczegóły

Data Nazwa wydarzenia
2005-02-17  IV Konferencja "Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce - Lider Małopolski 2004"
2005-03-22  II Konferencja "Bezpieczne drogi w Małopolsce. Bezpieczna droga do szkoły"
2005-03-22  Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na II Konferencję "Bezpieczne drogi w Małopolsce"
2005-03-31  Ogólnopolska Konferencja Samorządowa "Nowe technologie i źródła finansowania inwestycji komunalnych"
2005-04-25  Konferencja Samorządowa "Wieś aktywna. Zastosowanie Technologii Informacyjnych w Rozwoju Społeczności Lokalnych"
2005-04-28  Małopolski Zlot Szkolnych Klubów Europejskich pod hasłem "Pierwszy rok w Unii Europejskiej"
2005-05-22  Konferencja "Bezpieczne drogi w Małopolsce"
2005-05-22  Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie inwestycji drogowych i komunalnych w Małopolsce
2005-06-13  VI Forum "Turystyka i Kultura", poświęcone nowym możliwościom finansowania tych dziedzin z funduszy Unii Europejskiej
2005-06-24  Konferencja pt. "Polska wieś i rolnictwo" - pierwszy rok w Unii Europejskiej"
2005-06-28  Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie rażącego braku środków z Budżetu Państwa na wypłaty stypendiów socjalnych
2005-06-28  Uroczysta konferencja "W 15-lecie odrodzenia samorządu terytorialnego 25-lecie "Solidarności" - Od "Solidarności" do samorządności"
2005-06-28  XVIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
2005-07-15  VI edycja akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu"
2005-10-06  Konferencja Samorządowa "Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na finansowanie inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego. Uwarunkowania prawne i finansowe realizacji projektów w ramach ppp"
2005-11-03  Konferencja Szkoleniowa "Nowe dotacje dla samorządów i organizacji pozarządowych. Mechanizmy Finansowe: Norweski i Europejskiego Obszaru Gospodarczego"
2005-11-16  Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie Fundacji "Nie lękajcie się"
2005-12-02  "Europa - wspólna przyszłość". Konferencja na rozpoczęcie III Małopolskiego Zlotu Szkolnych Klubów Europejskich
2005-12-19  Konferencja "Infrastruktura drogowa i budownictwo mieszkaniowe. Fundusze oraz standardy unijne"
2005-12-19  Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie inwestycji drogowych i komunalnych w Małopolsce na Konferencję z udziałem Ministra Jerzego Polaczka

do wyszukiwarki

                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski