konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
KALENDARIUM SGiPM
Znaleziono pozycji: 36
Wyświetlono w kolejności wg: data, nazwa
Kliknij będącą linkiem nazwę, aby zobaczyć szczegóły

Data Nazwa wydarzenia
2012-01-09  Konferencja z okazji XX-lecia powstania Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
2012-01-09  Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie planowanych zmian w ustawie o finansach publicznych
2012-01-09  Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie rozwoju w Małopolsce turystyki pielgrzymkowej i religijnej
2012-01-09  Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie rozwoju w Małopolsce turystyki pielgrzymkowej i religijnej
2012-01-09  Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zorganizowania Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2015 r.
2012-01-09  Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zorganizowania Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2015 r.
2012-01-19  Stanowisko SGiPM w sprawie planowanych zmian w ustawie o finansach publicznych
2012-03-21  XI Konferencja "Lider Małopolski 2011. Najlepsze Przedsięwzięcia Roku 2011 w Małopolsce"
2012-04-02  "Gospodarka Odpadami w Małopolsce". Małopolska Konferencja Samorządowa
2012-05-07  III Forum OZE: "Energia, Gospodarka, Środowisko"
2012-05-23  Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Ministra Administracji i Cyfryzacji, Ministra Infrastruktury oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej o podjęcie pilnych działań w sprawie zapewnienia odbioru naziemnej telewizji cyfrowej wszystkim mieszkańcom Małopolski
2012-06-12  Apel XXV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie budowy w Krakowie Centrum Nauki im. Mikołaja Kopernika
2012-06-12  Apel XXV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie powołania Fundacji Przeciwko Zniesławianiu Polski
2012-06-12  Apel XXV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie przekazania przez Ministra Obrony Narodowej terenów wojskowych w centrum Krakowa pod budowę Filharmonii Krakowskiej - Centrum Muzyki
2012-06-12  II Małopolska Konferencja Samorządowa "Konferencja Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski: Szybka Kolej Aglomeracyjna. Zintegrowany System Komunikacji w Krakowskim Obszarze Metropolitarnym"
2012-06-12  Stanowisko w sprawie organizacji w Krakowie i Zakopanem Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2026 r. przez Polskę i Słowację
2012-06-12  Stanowisko w sprawie rozwoju transportu kolejowego w Małopolsce
2012-06-12  Stanowisko w sprawie rozwoju w Małopolsce sacroturystyki i powołania Małopolskiego Forum Turystyki Religijnej i Pielgrzymkowej
2012-06-12  Stanowisko w sprawie wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
2012-06-12  Stanowisko w sprawie wykluczenia części terenów górskich oraz ograniczenia prawie połowy Małopolski w odbiorze naziemnej telewizji cyfrowej od lipca 2013 r.
2012-06-12  Stanowisko w sprawie zniesienia opłat roamingowych w Unii Europejskiej
2012-06-12  Stanowisko w sprawie zorganizowania Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2015 r.
2012-06-12  Stanowisko XXV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie rozwoju transportu kolejowego w Małopolsce
2012-06-12  Stanowisko XXV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zniesienia opłat roamingowych w Unii Europejskiej
2012-06-12  XXV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
2012-06-14  III Małopolska Konferencja: Dziedzictwo Jana Pawła II Wielkiego w projektach promocyjnych i turystycznych Krakowa i Małopolski
2012-06-29  Konferencja "Nowe prawo budowlane. Przyczynek do Kodeksu Budowlanego"
2012-07-01  Rozpoczęcie realizacji międzynarodowego projektu THETRIS - THEmatic Touristic Route development with the Involvement of local Society - Rozwój tematycznego szlaku turystycznego przy zaangażowaniu społeczności lokalnej (do 31.12.2014 r.)
2012-07-15  XIII edycja akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu"
2012-08-01  Rozpoczęcie realizacji projektu "PartycypacJA. Osoby niewidome liderami komunikacji społecznej" - do 2013-09-30
2012-09-17  Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie organizacji w Krakowie i Małopolsce Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022-2026 r. przez Polskę we współpracy ze Słowacją
2012-10-01  Rozpoczęcie realizacji projektu "Seniorzy na rzecz Seniorów w przestrzeni publicznej 60+. Małopolskie Forum Seniorów" współfinansowanego z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 - do 2013-06-30
2012-10-16  Małopolska Konferencja Samorządowa "Transport i komunikacja w Małopolsce do 2020 roku - szanse i zagrożenia w sprawie rozwoju transportu kolejowego w Małopolsce"
2012-10-16  Stanowisko Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski na Małopolską Konferencję Samorządową Transport i komunikacja w Małopolsce do 2020 roku - szanse i zagrożenia w sprawie kluczowych inwestycji drogowych w Małopolsce
2012-12-04  Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie budowy nowoczesnego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu
2012-12-14  Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zwalczania smogu w Krakowie i Małopolsce

do wyszukiwarki

                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski