konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
KALENDARIUM SGiPM
Znaleziono pozycji: 31
Wyświetlono w kolejności wg: data, nazwa
Kliknij będącą linkiem nazwę, aby zobaczyć szczegóły

Data Nazwa wydarzenia
2013-01-08  Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie ustanowienia siedziby Zarządu Dorzecza Wisły w Krakowie
2013-01-22  Konferencja Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski "Powstanie Styczniowe jako dziedzictwo historyczne Małopolski. Małopolski Szlak Powstania Styczniowego"
2013-02-05  Wspólne stanowisko regionalnych korporacji samorządowych reprezentowanych na spotkaniu w Konstantynowie Łódzkim w sprawie projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego
2013-02-15  Ogólnopolska Konferencja Samorządowa "Samorząd Terytorialny Przyjazny Seniorom. Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce"
2013-03-07  Małopolski Konwent Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów. Prezentacja raportu o stanie samorządności terytorialnej w Polsce
2013-03-18  XII Konferencja "Lider Małopolski 2012. Najlepsze Przedsięwzięcia Roku 2012 w Małopolsce"
2013-03-21  "Gospodarka odpadami - wyzwania dla samorządów". II Ogólnopolska Konferencja Samorządowa
2013-03-22  II Konferencja Budownictwo Pasywne i Energooszczędne towarzysząca otwarciu pierwszej w Polsce Zielonej Hali Sportowej
2013-04-01  Rozpoczęcie realizacji projektu "Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług administracyjnych przez samorządy lokalne" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskim UE (w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Miasta w Internecie")
2013-04-11  IV Forum OZE: "Energia w Gminie - Energia i Środowisko"
2013-04-25  Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie dziedziczonych przez gminy spadków oraz egzekucji z mienia gminy przekraczającej wartość otrzymanego spadku
2013-05-01  Rozpoczęcie projektu Obywatelski audyt efektywności - do 2014-09-30
2013-06-06  Małopolska Konferencja Samorządowa "Kompleksowe wdrażanie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach"
2013-06-07  Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie podjęcia przez Premiera i Rząd pilnych negocjacji z Komisją Europejską umożliwiających wsparcie z funduszy unijnych na lata 2014 - 2020 infrastruktury sportowej do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Krakowie w 2022 r.
2013-06-15  Rozpoczęcie realizacji projektu "Akademia Samorządowej Współpracy Międzynarodowej. Oddolna dyplomacja ekonomiczna" współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych - do 2013-11-30
2013-06-17  Apel w sprawie podjęcia przez Premiera i Rząd pilnych negocjacji z Komisją Europejską umożliwiających wsparcie z funduszy unijnych na lata 2014 - 2020 infrastruktury sportowej do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Krakowie w 2022 r.
2013-06-17  Apel w sprawie podjęcia przez Rząd pilnych negocjacji z Komisją Europejską umożliwiających finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego modernizacji oraz budowy i przebudowy dróg lokalnych
2013-06-17  Apel w sprawie podjęcia przez Rząd pilnych negocjacji z Komisją Europejską umożliwiających włączenie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działań z zakresu infrastruktury: wodno - ściekowej, melioracyjnej i drogowej
2013-06-17  Apel w sprawie podjęcia przez Rząd pilnych negocjacji z Komisją Europejską zmierzających do umożliwienia finansowania z funduszy UE inwestycji z zakresu infrastruktury czasu wolnego, w tym w ramach rekultywacji terenów zdegradowanych
2013-06-17  Stanowisko w sprawie przyszłości Regionalnej Telewizji Publicznej
2013-06-17  XXVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
2013-06-26  I Małopolskie Forum Seniorów
2013-07-15  XIV edycja akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu"
2013-07-19  Apel do krakowskich i małopolskich rodzin, wspólnot parafialnych, firm i instytucji o dary w postaci książek, które będą stanowić pomoc materialną dla naszych Rodaków ze Wschodu
2013-08-01  Rozpoczęcie realizacji projektu "Seniorzy aktywni w sferze publicznej II Małopolskie Forum Seniorów" współfinansowanego z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 - do 2013-12-30
2013-09-16  Konferencja podsumowująca projekt "PartycypacJA. Osoby niewidome liderami komunikacji społecznej"
2013-09-20  Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP do Ministra Środowiska o pilne wprowadzenie Krajowego Programu Ochrony Powietrza
2013-11-13  Ogólnopolska konferencja i debata "Międzynarodowa współpraca ekonomiczna JST - szanse i wyzwania"
2013-11-15  Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na XIV Małopolską Konferencję Samorządową "Ochrona powietrza w Krakowie i Małopolsce. Walka ze smogiem. Rozwój sieci ciepłowniczych."
2013-11-15  XIV Małopolska Konferencja Samorządowa "Ochrona powietrza w Krakowie i Małopolsce. Walka ze smogiem. Rozwój sieci ciepłowniczych"
2013-12-12  II Małopolskie Forum Seniorów

do wyszukiwarki

                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski