Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie anulowania nieuzasadnionych obciążeń miast i gmin z tytułu zobowiązań skarbu Państwa wynikających z uchwały Rady Ministrów nr 268 z roku 1982.

Szczegóły

Uchwała programowa Stowarzyszenia Gmin Małopolski.

Szczegóły
rekordów: 252, na stronach: 6